Press

2017 Fredrikstad Blad. Fra lørdag kan du oppleve Østlandets beste samtidskunst i Fredrikstad. 06.09.2017
2016 Prisjuryen 2016 Østlandsutstillingen: Hederlig Omtale. 05.2016
2016 Dagens Nyheter (SE). Konstnärer från hela världen strålar samman. 19.04.2016
2015 Sandefjords Blad. Eksperimentelle tomrom-tolkninger. 07.05.2015
2015 Romerikes Blad. Mago skal vinne folket… 10.04.2015
2015 Eidsvoll Ullensaker Blad. Når verket er ferdig, er det ikke…
2013 NRK P2. Kulturhuset. Intervju. Sendt:18.09.2013
2013 Artscene Trondheim. Den 37ende i rekken.
2013 Adresseavisa. Sansefest med lyd og bilder.
2012 Kunstkritikk. Studentkollektivet.
2012 Artscene Trondheim. Rom for utforskning.
2012 Billedkunst. Kunst på Tanken.
2012 Kunstforum. Stillferdig Henvendelse.
2012 Drammens Tidende. Masterutstilling.
2012 Gemini. Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Bevegelse Gjennom Stillhet. Nr.1 Feb 2012.