SPACES SPEAK #4

HC Gilje & Alexander Rishaug : Revolver meets Vibra_tone
14.01.2016
RAM Galleri, Oslo
Curating / Sound performance

Spaces Speak is a sound performance series focusing on the interaction between sound and image, curated by Joakim Blattmann & Ricardo del Pozo.
The series are conducted in collaboration with RAM Galleri, NOTAM and supported by Arts Council Norway and Kulturetaten.

Revolver er en beveglig lysinstallasjon av HC Gilje, opprinnelig bestilt av Sonic Acts for “The Dark Universe”- utstillingen i Amsterdam i 2013.
Det er en struktur av lys animasjoner som gjennom tre sirkler av LED-lys produserer komplekse mønstre av lys og skygge på veggene i utstillingsrommet. Fargete LED lys forflytter seg i ulike hastigheter i rommet og skaper forskjellige fargeblandninger. Nøye tilpasset utstillingsrommet, bruker Revolver ikke bare skyggene fra sirklene av LED-lys, men også de av de besøkende i galleriet. Det flyktige kvaliteten på det projiserte lyset forvandler den fysiske plassen gjennom et spill av lys og skygger.

Vibra_tone er en ny lydinstallasjon av lydkunstner og komponist Alexander Rishaug. Verket utgår fra en Leslie, en roterende høyttaler opprinnelig laget for Hammond orgler av Donald Leslie i 1941. Rishaug nyeste utgivelse ” Ma.org Pa.git “undersøker mekanikken i et kirkeorgel og akustikken i kirkerommet. Vibra_tone tar disse elementene litt videre og utforsker det fysiske ved å flytte og modulere lyden gjennom rommet.
I Spaces Speak #4 undersøker Rishaug og HC Gilje de fysiske og optiske mulighetene for å sette sammen disse to forskjellige arbeidene til en enhetlig audiovisuell opplevelse.

Alexander Rishaug er lydkunstner og elektronisk musiker med base i Oslo og Berlin. Han har bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim. Med minimalistiske og repetitive figurer utforsker han toner og teksturer basert på feltopptak, orgel og analoge synther. Akustisk og digital lyd blir blandet slik at utgangspunktet er vanskelig å spore. Resultatet er alltid et detaljrikt og suggererende lydbilde.

HC Gilje har beveget seg mellom installasjon, eksperimentell video, live performance og scenografi siden han gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 1999.I 2006 forandret Gilje retning, hvor han tok elementer fra sin tidligere praksis (utforskning av fysiske rom i sine videoer, skapelsen av rom i sitt scenearbeid og improvisasjon fra sin live virksomhet) inn i et langsiktig prosjekt som har fått navnet “Conversations with Spaces”. Dette prosjektet utforsker, hovedsaklig gjennom store installasjoner, sansning av forandring og transformasjon av fysiske strukturer (rom,landskap, objekter, kropper) gjennom flyktige media som lys, projeksjon, lyd og bevegelse.

Documentation: James Welburn and HC Gilje

Spaces Speak is supported by Kulturrådet / Arts Council Norway, and Kulturetaten